Kancelaria Radcy Prawnego
Arkadiusz Sawala


Strona główna
O kancelarii
Zespół
Cennik
Współpraca
Kontakt

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Sawala swoją działalność rozpoczęła w 1996 roku i od tego czasu oferuje konsultacje prawne zarówno klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym szczególnie w zakresie:


prawa cywilnego (m.in. dochodzenie należności, odszkodowania)

prawa gospodarczego i upadłościowego (m.in. umowy w obrocie gospodarczym, reprezentacja w postępowaniu przed sądem, udział w postępowaniach upadłościowych po stronie wierzycieli lub podmiotów upadających)

ubezpieczeń (m.in. dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela)

prawa administracyjnego (reprezentowanie przed organami administracji, sądami administracyjnymi, wnioski, podania, skargi, odwołania, zażalenia)

prawa pracy (m.in. ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, zaskarżanie wypowiedzeń, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę)

prawa europejskiego (aplikowanie o środki pomocowe, nieprawidłowości, rozliczenia projektów, procedury odwoławcze przed i po uzyskaniu dofinansowania, skargi do komisji Europejskiej, petycje do Parlamentu Europejskiego, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

prawa sportowego i stowarzyszeń (sporządzanie statutów, wniosków założycielskich)
Ponadto kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci przygotowywania pism procesowych, sporządzania projektów umów, przygotowywania pism w postępowaniu administracyjnym, reprezentowania przed sądami i organami administracji, prowadzenia rozmów ugodowych, sporządzania opinii prawnych do umów, reprezentowania w negocjacjach, windykacji należności, doradztwo w zakresie obsługi funduszy europejskich i krajowych, prowadzenia spraw i postępowań w zakresie naruszeń prawa europejskiego.Kancelaria Radcy Prawnego
Arkadiusz Sawala – radca prawny

ul. Mickiewicza 19/4, 60-833 Poznań
tel. (0-61) 847-69-39
fax (0-61) 843-92-49
e-mail: arkadiusz.sawala@wp.pl